اخبار

دکتر حاجیلویی: برش‌های استانی، تحولی در حوزه برنامه‌ریزی فرهنگی اجتماعی کشور

دکتر حاجیلویی: برش‌های استانی، تحولی در حوزه برنامه‌ریزی فرهنگی اجتماعی کشور
دکتر حاجیلویی عنوان کرد:
🔺 برش‌های استانی، تحولی در حوزه برنامه‌ریزی فرهنگی اجتماعی کشور

🔷 دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: برش‌های استانی یک فصل تحولی تازه‌ای را در حوزه برنامه‌ریزی فرهنگی اجتماعی کشور بر اساس سند نقشه فرهنگی مهندسی کشور رقم خواهد زد.
🔶 برش استانی یک برنامه عملیاتیی مورد توافق و متفاهم تمام دستگاه‌ها و کنش‌گران فرهنگی در یک استان است که بالادست آن، نقشه مهندسی کشور است.
 
 
۱۷ آبان ۱۴۰۲ ۱۱:۳۰