استان هااستان قزوین

قزوین

اصلاح فرهنگ عمومی از همه کارها مهم تر است، این کار محور کارهای دیگر است. مقام معظم رهبری(دامۀ برکاتۀ)

اخبار

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان قزوین : فرهنگ سازی و ارتقای سرمایه اجتماعی تنها راه برون رفت از بحران کرونایی .
در روزهایی که اوضاع کرونایی کشور و به تبع آن استان قزوین در شرایط قرمز و حتی سیاه قرار دارد، باز هم شاهد عادی انگاری و سهل انگاری از سوی تعدادی از شهروندان هستیم که تنها دلیل آن ضعف فرهنگ عمومی و سرمایه های اجتماعی در این زمینه است.
۲۸ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۲:۲۷
صفحه ۱ از ۱۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰

گزارش تصویری

آرشیو

چند رسانه ای

آرشیو