آشنایی با شوراگزارش عملکرد

مروری بر عملکرد شورای فرهنگ عمومی (شهریور 96 الی اسفند 1397)

مقدمه:

پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و ضرورت انقلاب فرهنگی، براساس فرمان حضرت امام خمینی (ره) در سال 1363، شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفت. این شورا وظیفة خطیر ساماندهی به وضعیت دانشگاه‌ها را به عهده داشت. پس از آن موضوع رسیدگی به وضعیت فرهنگی جامعه در آن شورا مطرح و بر اساس نظر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ریاست وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی، مبنی بر توجه به فرهنگ عمومی مردم، پیشنهاد تشکیل شورای فرهنگ عمومی مطرح شد و سرانجام در سال 1364، به منظور تعیین اهداف، سیاست‌گذاری و هدایت فرهنگ عمومی کشور، شورای فرهنگ عمومی با وظایف مشخص شکل گرفت و به صورت رسمی از سال 1365 آغاز به کار کرد.

شورای فرهنگ عمومی به عنوان یکی از شوراهای اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجموعه وزارت فرهنگ ‌و ارشاد اسلامی فعالیت دارد. براساس آیین‌نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، این شورا دارای 33 عضو است و هر دو هفته یک بار، به صورت مستمر تشکیل جلسه می‌دهد.

مروری بر عملکرد شورای فرهنگ عمومی (شهریور 96 لغایت اسفند 97)مروری بر عملکرد شورای فرهنگ عمومی (شهریور 96 لغایت اسفند 97)

گزارش شش ماهه اول سال 1402 ‏دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی ‏

مقدمه:

با روی کار آمدن دولت مردمی سیزدهم در مرداد ماه 1400 و انتخاب حضرت آیت الله رییسی به عنوان رییس جمهور منتخب، ایشان آقای دکتر اسماعیلی را به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی جهت اخذ رای اعتماد معرفی کردند. وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن تدوین و ارایه برنامه پیشنهادی در حوزه فرهنگ، در راستای اعتمادسازی نمایندگان محترم کمیسیون فرهنگی مجلس، تعهدات شفاهی را نیز به ایشان در جلسات مختلف داده اند. ( البته اکثر این تعهدات و وعده های شفاهی، منطبق بر برنامه های کتبی ارایه شده می باشد). وزیر پیشنهادی پس از کسب رای اعتماد از مجلس در اولین اقدام پس از استقرار در جایگاه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، تلاش و مساعی خود و مدیران زیرمجموعه وزارت خانه را بر انجام برنامه های کتبی و تعهدات شفاهی قرار داده و همواره بر عملیاتی سازی آنها تاکید کرده و دستورات لازم را صادر کرده اند.

آنچه در ادامه می آید خلاصه ای از مهمترین اقدامات انجام شده در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی در شش ماهه اول سال 1402 می باشد.