آشنایی با شورامدیران شورای فرهنگ عمومی

مدیران شورای فرهنگ عمومی

دکتر سیدمجید امامی

سید مجید امامی

دبیرشورای فرهنگ عمومی کشور
 • 33935490
 • میدان بهارستان - خیابان کمال الملک - پلاک 18
رسانه جدید

رضا یعقوبی

مدیرکل
 • 33911555
 • 112
 • میدان بهارستان - خیابان کمال الملک - پلاک 18
رسانه جدید

سعیده شرف الدین

معاون فرهنگ عمومی
 • 33113843
 • میدان بهارستان - خیابان کمال الملک - پلاک 18

محمد حسین رستگاری

معاون امور استان ها
 • 33941144
 • 104
 • میدان بهارستان - خیابان کمال الملک - پلاک 18

روح اله حسنی

معاون امور بین الملل
 • 33960505
 • 291