استان هااستان مرکزی
مرکزی

اصلاح فرهنگ عمومی از همه کارها مهم تر است، این کار محور کارهای دیگر است. مقام معظم رهبری(دامۀ برکاتۀ)

اخبار

دکتر سید رضا صالحی امیری مشاور رئیس جمهوری در نشست شورای فرهنگ عمومی استان مرکزی گفت: مهار رشد طلاق در جامعه به عزم و اراده قوی و پای کار آمدن تمامی مسئولان نظام و اعضای شوراهای فرهنگ عمومی سراسر کشور نیاز دارد.
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۸

گزارش تصویری

آرشیو

چند رسانه ای

آرشیو