آشنایی با شوراآیین نامه

آیین نامه شورای فرهنگ عمومی

آیین نامه شورای فرهنگ عمومی
(مصوب 1376/6/20 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
 
به منظور سیاستگذاری، هدایت و نظارت فرهنگ عمومی کشور، شورای فرهنگ عمومی زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل می‌شود.
ماده ۱ : وظایف
۱ ـ بررسی کارشناسی درباره تجزیه و تحلیل شرایط و جریانات فرهنگی جهان و تبیین تأثیر کانون‌ها و ابزارهای مهم در این زمینه و اتخاذ تدابیر مناسب وگزارش تحلیلی جامع به شورای عالی
۲ ـ بررسی و تحلیل شرایط و جریانات فرهنگی کشور وسنجش نظام ارزشی جامعه به منظور تعیین نقاط قوت و ضعف فرهنگی و ارائه راه‌حل‌های مناسب
۳ ـ برنامه‌ریزی و هدایت فرهنگ عمومی به منظور تحقق اهداف و اجرای سیاست‌های فرهنگی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی
۴ ـ تهیه وتدوین طرح‌هایی برای هماهنگ کردن کوشش‌های فرهنگی و هنری و تبلیغی در سازمان‌ها و مراکز رسمی فرهنگی و هنری در جهت اعتلای فرهنگ و هنر و بهبود کیفیت آنها و پیشنهاد طرح‌ها به شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز تهیه و پیشنهاد موضوعات و طرح‌هایی راجع به آن بخش از وظایف شورای عالی که به شورای فرهنگ عمومی مربوط است.
۵ ـ فراهم کردن زمینه کاری و هماهنگی دستگاه‌های دولتی در اجرای آن بخش از وظایف آنها که راجع به گسترش و ارتقا و تعمیق فرهنگ عمومی است.
۶ ـ بررسی آثار فرهنگی مترتب بر سیاست‌ها و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی به منظور اطمینان از همسویی و عدم مغایرت آنها با اصول سیاست فرهنگی کشور و ابلاغ نتیجه به دستگاه‌های اجرایی و نیز ارائه راه‌حل‌های اسلامی مورد نیاز.
۷ ـ تصویب روش‌های اجرایی تشویقی به منظور شکوفایی فرهنگ عمومی در ابعاد مختلف آن
۸ ـ اظهار نظر نسبت به موضوعات،‌طرح‌ها و گزارش‌هایی راجع به فرهنگ عمومی کشور که از طرف مراجع ذی صلاحیت به شورا ارجاع می‌شود.
۹ ـ پیشنهاد تحقیق در مسایل مهم فرهنگی و همکاری با شورای پژوهش‌های علمی کشور برای ایجاد هماهنگی در برنامه‌های تحقیقاتی فرهنگی و هنری
۱۰ ـ تهیه و پیشنهاد طرح‌های گسترش و بهبود تبلیغات دینی و عمران و احیای مساجد و مجامع مذهبی
 
ماده ۲ : ترکیب اعضا
۱ ـ‌ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
۲ ـ رییس سازمان تبلیغات اسلامی
۳ ـ رییس یا معاون سازمان صدا و سیما
۴ ـ رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
۵ ـ وزیر آموزش و پرورش یا معاون ایشان
۶ ـ رییس سازمان تربیت بدنی
۷ ـ رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان
۸ ـ دبیر شورای عالی جوانان یا رییس سازمان ملی جوانان
۹ ـ نماینده تام‌الاختیار مرکز رسیدگی به امور مساجد
۱۰ ـ رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها یا معاون مربوط
۱۱ ـ ‌وزیر کشور یا معاون ایشان
۱۲ ـ وزیر اطلاعات یا معاون ایشان
۱۳ ـ رییس سازمان میراث فرهنگی
۱۴ ـ رییس دانشگاه آزاد اسلامی یا معاون مربوط
۱۵ ـ رییس یا معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی
۱۶ ـ دبیر ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد
۱۷ـ یک نفر از شخصیت‌های معتبر حوزة علمیه قم که آشنا به مسایل فرهنگ عمومی باشد به پیشنهاد شورای مدیریت حوزه علمیه قم و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی
۱۸ ـ یک نفر از شخصیت‌های معتبر فرهنگی به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی
۱۹ ـ یک نفر از شخصیت‌های معتبر فرهنگی به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان دبیر شورا
۲۰ ـ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
۲۱ ـ رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه
۲۲ ـ شهردار یا نماینده ایشان
تبصره ۱ ـ در صورتی که موضوع دستور شورای فرهنگ عمومی راجع به یکی از وزارتخانه‌ها یا دستگاه‌های اجرایی باشد، وزیر یا رییس سازمان یا نهاد با حق رأی می‌تواند در جلسه شرکت کند.
تبصره ۲ ـ احکام اعضاء شورای فرهنگ عمومی را رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر می‌کند.
تبصره ۳ ـ شورای فرهنگ عمومی برای انجام وظایف و گسترش فعالیت‌های فرهنگ عمومی، می‌تواند علاوه بر اعتبارات جاری از محل کمک‌های مالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها استفاده نماید.
ماده ۳ ـ تشکیلات و پست‌های سازمانی ادارة‌کل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می‌شود.
ماده ۴ ـ شورای فرهنگ عمومی می‌تواند برای اجرای وظایف خود گروه‌های کار تشکیل دهد.
ماده ۵ ـ این آیین‌نامه در ۵ ماده و ۲۹ بند و سه تبصره در جلسات مورخ 1376/2/23 ، 1376/3/6 ، 1376/3/20 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و آیین‌نامه‌های قبلی و مشابه آن لغو می‌شود.