استان هااستان کرمانشاه
کرمانشاه

اصلاح فرهنگ عمومی از همه کارها مهم تر است، این کار محور کارهای دیگر است. مقام معظم رهبری(دامۀ برکاتۀ)

اخبار

آیت الله محمدی عراقی در برنامه شبکه زاگرس استان کرمانشاه مهمترین محورهای فرهنگی پساکرونا را تبیین کردند
۲۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۵

گزارش تصویری

آرشیو

چند رسانه ای

آرشیو