استان هااستان یزد
یزد

اصلاح فرهنگ عمومی از همه کارها مهم تر است، این کار محور کارهای دیگر است. مقام معظم رهبری(دامۀ برکاتۀ)

اخبار

اولین نشست شورای فرهنگ عمـومی بخش زارچ در سال ۱۳۹۷ با موضوع راه های علمی و عملی جذب جوانان به مساجد برگزار شد.
۰۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۸

گزارش تصویری

آرشیو

چند رسانه ای

آرشیو