استان هااستان اصفهان
اصفهان

اصلاح فرهنگ عمومی از همه کارها مهم تر است، این کار محور کارهای دیگر است. مقام معظم رهبری(دامۀ برکاتۀ)

اخبار

نخستین جلسه شورای سیاست گذاری کارگروه فضای مجازی استان اصفهان در سال ۹۹
نخستین جلسه شورای سیاست گذاری کارگروه فضای مجازی استان اصفهان در سال ۹۹ با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار شد.
۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۵

گزارش تصویری

آرشیو

چند رسانه ای

آرشیو