اخبار

سطوح فرایند انسداد گفتگو / دکتر تینا چهارسوقی امین

🔘 سطوح فرایند انسداد گفت‌وگو

📌دکتر تینا چهارسوقی امین در گفت‌وگو با فصلنامه رهیافت اندیشه؛

🔖 ما در چند سطح فرایند انسداد گفت‌وگو داریم. یک مورد حالت عمودی می‌گیرد که این حالت عمودی دولت با ملت و ملت با دولت است. وقتی رتوریک سیاسی به‌درستی وجود نداشته باشد، افراد حرف دولت و متولی بالادستی را باور نمی‌کنند؛ چون اعتماد ندارند و آثار اولیۀ اقناع این است که شما باور داشته باشید که بتوانید حرفش را بشنوید و بعد بپذیرید؛ چون باور و اعتماد ندارند و شائبۀ دروغ برای آن‌ها زیاد است، ترجیح می‌دهند وارد فرایند گفت‌وگویی هم نشوند. 

🔖 پس ملت با دولت این چنین حالتی به خود می‌گیرد. دولت هم از منظر تحمیق ملت صحبت می‌کند؛ یعنی عملاً یا برای یک جمع خاصی صحبت می‌کند که گفتمان آن را می‌فهمند و ابزار گفتمانشان با آن‌ها یکی است و بقیه را هم رها می‌کند یا وقتی به کل‌نگری در گفتار می‌رسد، انگار دارد با تحمیقی با افراد صحبت می‌کند. 

🔖این احمق‌انگاری در رسانه‌های خبری و گفتار مسئولان و نیز عدم تطابق‌هایی که بین حرف‌هایشان وجود دارد، نمایان است و همچنین در اینکه ثبات نظر ندارند و هر دفعه از قانونی خاص، تفسیری جداگانه ارائه می‌دهند. این انسداد گفت‌وگو در ساختار عمودی دولت با ملت و ملت با دولت خیلی واضح است.


۱ مهر ۱۴۰۲ ۰۰:۲۴