اخبار

مرکز رصد فرهنگی کشور:

اجرای اولین پیمایش سنجش روانشناختی رفتار حجاب و کشف حجاب در تهران

اجرای اولین پیمایش سنجش روانشناختی رفتار حجاب و کشف حجاب در تهران
جدیدترین گزارش مرکز رصد فرهنگی کشور بر اساس اولین پیمایش سنجش روانشناختی رفتار حجاب و کشف حجاب بانوان در ایران منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی شورای فرهنگ عمومی کشور؛ جدیدترین گزارش مرکز رصد فرهنگی کشور بر اساس اولین پیمایش سنجش روانشناختی رفتار حجاب و کشف حجاب بانوان در ایران منتشر شد. 
 

شورا

مدیر مرکز رصد فرهنگی کشور با اعلام این خبر در حاشیه نشست شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: مرکز رصد فرهنگی کشور برای اولین بار با گردهم‌آوردن پژوهشگران خبره حوزه‌های روان‌شناسی، مطالعات رفتار، جامعه‌شناسی، آمار و فرهنگ و ارتباطات، اقدام به مطالعه مساله حجاب از منظر رفتاری با استفاده از داده‌های میدانی نموده است. 

محمد اصغری گفت: این پیمایش با همکاری مرکز بینش‌های رفتاری ایران و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در تابستان امسال طراحی و در سطح شهر تهران اجرا شده است. 
 

شورا

اصغری افزود: هدف اصلی در این پیمایش، توجه به مساله حجاب از منظر رفتاری و مطالعه ابعاد روانشناختی رفتار حجاب و کشف حجاب از جمله هنجارها، نگرش‌ها، قصد رفتاری، کنترل ادراک‌شده، هویت اجتماعی، هیجانات، انتظارات و پیامدهای ادراک‌شده است. 

مدیر رصد گفت: همچنین این پیمایش به دنبال فهم عمیق‌تر از عوامل تاثیرگذار بر پوشش انتخابی بانوان در مکان‌های عمومی است و طراحی آن بر اساس نظریات معتبر روانشناسی و با اتخاذ رویکرد بینش‌های رفتاری صورت گرفته و در بخش تحلیل نتایج، افزون بر تحلیل‌های مرسوم آماری، از روش‌های پیشرفته نیز استفاده شده است. 
وی افزود: در این مطالعه به سمت طراحی مدلی برای پیش‌بینی رفتار کشف حجاب بانوان و فهم مهم‌ترین عوامل روانشناختی تاثیرگذار بر کشف حجاب رفته‌ و اهم بینش‌های رفتاری در جهت فهم بهتر پدیده کشف حجاب تشریح شده است. 

مدیر مرکز رصد با اشاره به جامعه مورد مطالعه این پژوهش گفت: زنان متردد در معابر عمومی در تهران، هدف این پیمایش بودند و در پی واکاوی عمیق‌تر بینش‌های بانوان حاضر در معابر شهری بودیم که جزوی از سیمای رویت‌پذیر شهر هستند و نتایج آن قابل تعمیم به کل مردم تهران نیست. با این حال دقت‌نظرهای علمی در نمونه‌گیری خوشه‌ای و تصادفی، نتایج معتبری را برای این پژوهش در پی داشته است. 

وی گفت: شرایط زمینه‌ای مختلفی در رفتار حجاب و کشف حجاب تاثیرگذار است و از این روی تکرار این پیمایش در آینده می‌تواند تصویری از روند تحولات را پیش‌روی پژوهشگر و سیاست‌گذار قرار دهد. 

این پژوهشگر فرهنگ و ارتباطات با اشاره به ضرورت سیاست‌گذاری مساله حجاب مبتنی بر داده‌های علمی گفت: مرکز رصد فرهنگی کشور بر مبنای رسالت خود در پی آن است تا با گردهم‌آوردن پژوهشگران مختلف، مسائل حوزه فرهنگ را از مناظر گوناگون مورد مداقه قرار داده و نتایج حاصله را پیش‌روی تصمیم‌سازان و سیاست‌پردازان قرار دهد و در این مسیر به همراهی جامعه علمی و خبرگان فرهنگی نیازمند است.
۸ شهریور ۱۴۰۲ ۱۲:۴۴
روابط‌عمومی و اطلاع رسانی شورای فرهنگ عمومی کشور |