اخبار

بازدید از کارگاههای تولیدی و آموزشی مد و لباس سرخه

بازدید از کارگاههای تولیدی و آموزشی مد و لباس سرخه
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سرخه از بازدید اعضای کارگروه مد و لباس استان سمنان از کارگاههای آموزشی مد و لباس این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان سمنان،علی فیض گفت: رضا مهدیان سرپرست دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان سمنان به اتفاق اعضای کارگروه مد و لباس استان سمنان در این برنامه از کارگاههای تولیدی و آموزشی در بخش های مد و لباس، حوله بافی و گلیم بافی شهرستان سرخه بازدید کردند. 

یکی از اعضای این کارگروه در این بازدید با بیان اینکه حمایت از برند در بازاریابی تولیدات نقشه موثری دارد امروز اهمیت زیادی برای ارائه یک برند می دهند گفت: یک برند اطمینان خاطر مشتریان را به دنبال دارد و نیازمند زیر ساخت های بسیاری است و مهمتر از آن دانش روز و تکنولوژی تولید باید فراهم شود و متناسب با بازارهای هدف تولید کنند.

مسئول یکی از آموزشگاههای سرخه نیز در توضیح فعالیت های آن به اعضای کارگروه مد و لباس استان سمنان گفت: دوره های آموزشی متناسب با سطح هنر آموزان در این آموزشگاه ارائه می شود و به این منظور ارزیابی توسط مدرس انجام و متناسب با کار آنان حداقل هشت ساعت کارگاه آموزشی برگزار خواهد شد.

یادآور می شود با همکاری شورای فرهنگ عمومی استان ودیگر دستگاههای اجرایی به زودی رویداد فرهنگی مد ولباس استان برگزار خواهد شد.

۱۵ تیر ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰
روابط عمومی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان سمنان |