شنبه / ۷ اسفند ۱۴۰۰ / ۰۸:۲۰
سرویس : فصلنامه رسانه
کد خبر : ۱۵۳۳۱
گزارشگر : ۲۳۷۷۳
سرویس فصلنامه رسانه

شماره 125 فصلنامه رسانه منتشر شد

شماره 125 فصلنامه رسانه منتشر شد
(شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰) ۰۸:۲۰

 

 

به گزارش روابط‌عمومی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها، این شماره از رسانه اختصاص به زمستان سال 1400 دارد که در آن 9 مقاله کاربردی در حوزه ارتباطات و رسانه منتشر شده است.  

مقالات این شماره عباتند از:   

- معیارهای طراحی ساختاری برنامه های ترکیبی رادیویی/ حسن خجسته باقرزاده؛ فاطمه روشن؛ فاطمه عظیمی فرد؛ زهرا صفاییان

رادیو به عنوان یک رسانة مهم شنیداری برای حفظ مخاطب خود و جذب مخاطب بیشتر باید همواره به دنبال تولید برنامههایی با کیفیت بالا و جذاب باشد. هدف این پژوهش، تعیین معیارهایی برای طراحی ساختاری برنامههای ترکیبی رادیویی، جهت تولید برنامههایی با ساختار متنوع و منسجم است. اما به دلیل کمبود منابع نظری و کتابخانهای در این حوزه، جهت کسب اطلاعات اصلی و تکمیلی مورد نیاز، با بیست تن از تهیهکنندگان رادیو از شبکههای مختلف صدا که تجربههای موفقی درامربرنامهسازی رادیویی داشتند، مصاحبه شده است.

- سبک‌های نوشتاری توییت‌های انتقادی در میان کاربران ایرانی / فاطمه سادات حسینی؛ محمد سعید ذکایی

هدف اصلی این مقاله، تحلیل سبک نوشتاری کاربران منتقد سیاسی در فضای توییتر است. همان‌گونه که هدف اصلی مطالعات فرهنگی، مطالعة سبک خرده فرهنگ‌ها و مقاومت‌های مردمی است، در این مقاله هم قصد بر این است، سبکی را که این کاربران برای اعتراض انتخاب کرده و شکل داده‌اند، مورد تحلیل و مطالعه قرار گیرد.

- تبیین الگویی مبتنی بر شاخص‌های توانمندی و مهارت‌های مدیران رسانه‌های و اثربخشی آن در پیشبرد اهداف کلان افق 1404/ مریم واشقانی فراهانی؛ علیاکبر فرهنگی؛ محمدرضا رسولی

این تحقیق، که با هدف " تبیین الگوی شاخص‌های توانمندی و مهارت‌های مدیران رسانه‌ای و اثربخشی آن در پیشبرد اهداف کلان افق 1404" انجام شده، بر آن است تا شاخص‌های توانمندی و مهارت‌های مدیران رسانه را شناسایی کرده و نقش توانمندی مدیران رسانه را در پیشبرد اهداف کلان افق 1404 مورد بررسی قرار دهد.

- رابطة فرهنگ دموکراسی نوین مشارکتی و استفاده از شبکه‌های اجتماعی (مطالعة موردی: معلمان شهر اصفهان) / مریم حایک

شکل‌گیری فرهنگ سیاسی مشارکت بر مبنای فضای نوین ارتباطی، بین همه گروه‌های مختلف جامعه اهمیت دارد، اما شکل‌گیری این فرهنگ بین معلمان به دلیل نقش کلیدی آنان در فرایند جامعه‌پذیری سیاسی از اهمیت مضاعفی برخوردار است. هدف از پژوهش حاضر، پاسخ به این سوال است که فرهنگ دموکراسی نوین مشارکتی جامعة معلمان بر بستر استفاده از شبکه‌های اجتماعی چگونه است؟ برای این منظور، متغیرهای استفاده از شبکه‌های اجتماعی و فرهنگ دموکراسی نوین مشارکتی در جامعة معلمان شهر اصفهان، سال تحصیلی 97-1396، با روش پیمایش مورد سنجش قرار گرفته است.

- بازنمود پوشش زنان ایرانی سیاستمدار در شبکۀ اجتماعی اینستاگرام / عبدالله بیچرانلو؛ سیده‌راضیه یاسینی؛ مهناز جلالی‌پور

هدف مطالعۀ پیش رو، تحلیل شیوه‌های بازنمود پوشش زنان سیاستمدار منتخب در اینستاگرام از خلال تحلیل تصاویری است که از خودشان منتشر کرده‌اند. در این مقاله تلاش شده است، علاوه بر تحلیل چگونگی بازنمود پوشش زنان در نمونۀ منتخب تحقیق، به این پرسش پاسخ داده شود که آیا پوشش آنها در فضا و رسانه‌های رسمی، با پوشش آنها در فضای رسانه‌ای غیررسمی (اینستاگرام) متفاوت است؟

- تحلیل وضعیت هویت اجتماعی زنان شهر تهران بر اساس استفاده از رسانه‌های اجتماعی و متغیرهای زمینه‌ای/ اکرم بوربور؛ سمیه تاجیک‌اسماعیلی

هویت اجتماعی، خصلت یا خصیصة همة انسانها به عنوان موجودات اجتماعی است و بر درک افراد از خود استوار بوده و ذاتی نیست، بلکه محصول توافق و عدم توافق میان افراد است. بناب این مرزهای بین گروه‌های هویتی، دیگر مستحکم نیستند؛ بلکه به‌شدت آسیب‌پذیر و شکننده‌اند و قابلیت کشیده شدن به چالش و دچار شدن به بحران را دارند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل وضعیت هویت اجتماعی زنان شهر تهران، بر اساس استفاده از رسانه‌های اجتماعی و متغیرهای زمینه‌ای، به‌ویژه میزان تحصیلات، طراحی و اجرا شده است. این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن توصیفی است که با تکنیک پیمایش و ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه انجام شده است.

- کنکاشی بر تأثیر بازاریابی محتوای رسانه‌های اجتماعی بر سلامت برند ورزشی / وجیهه جوان فرزانه کهزاد

امروزه، رسانه های اجتماعی نقش مهم و فزاینده‌ای، به عنوان منابع اطلاعات ایفا می‌کنند. از این رو بازاریابی محتوای رسانه‌های اجتماعی  نیز نقش مهمی در انتقال مؤثر اطلاعات به مصرف‌کنندگان برعهده دارد و عامل مهمی در جذب و حفظ تعامل مصرف‌کنندگان با برند (نام تجاری) است.

این پژوهش، با هدف مطالعة تأثیر بازاریابی محتوای رسانه‌های اجتماعی بر سلامت برند ورزشی، در سال 1398 انجام شده و داده های حاصل از مصاحبه‌ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی مورد تجزیه و تحلیـل قـرارگرفـته است.

- طراحی مدل عملکرد بهینة روابط عمومی شرکت گاز با تأکید بر رسانه‌ها (مطالعة موردی: شرکت گاز استان مازندران) / حسین عرب؛ مهرداد متانی؛ مجتبی طبری؛ علی فلاح

در دنیای امروز و در تمام نظام‌های اجتماعی و مدیریتی، روابط عمومی‌ها، عناصر قوی در ارزیابی و تقویت برنامه‌ها و پیشبرد اهداف سازمان‌ها هستند و نقش ویژه و مهمی جهت ایجاد ارتباط و تعامل‌های فکری و اطلاعاتی ایفا می‌کنند. از این جهت تمام فعالان جامعه در بخش‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و غیره جویای روابط عمومی‌هایی هستند که آنان را در طراحی روش‌های معقول و تعیین خط مشی‌های مرتبط با آینده یاری دهند.

هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل عملکرد بهینة روابط عمومی شرکت گاز مازندران، با تأکید بر رسانه‌ها است. جامعة آماری این تحقیق، 24 تن از نخبگان و خبرگان حوزة روابط عمومی ادارة گاز مازندران، نخبگان حوزة ارتباطات و رسانه و نیز استادان دانشگاهی هستند که نمونه‌گیری آنها هدفمند و با روش گلولة برفی انجام شده است.

- ارزیابی رابطه میان استفاده جوانان شاهین‌شهر از تلگرام و فیلترینگ آن با کیفیت زندگی آنان / نرگس عطریان؛ فرامرز عطریان؛ ریحانه‌سادات سجادی

هدف پژوهش حاضر شناسایی مقوله‌های جزئی و کلی مسایل و تأثیر تلگرام و فیلترینگ آن بر کیفیت زندگی جوانان است. این پژوهش تحقیقی کاربردی و روش مورد استفاده در آن تحلیل مضمون است. جامعة آماری، در گام اول شامل متون، کتاب‌ها و مقاله‌های علمی، و در گام دوم، شامل متخصصان حوزة ارتباطات و کلیة جوانان 18 تا30 سال منطقة شاهین‌شهر در سال 1398 است.

برای مشاهده این شماره به فایل زیپ زیر مراجعه نمایید

تهیه کننده خبر:لیلا نوری میاندوآب

تعداد بازدید : ۳,۲۱۶
(شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰) ۰۸:۲۰
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید