چهارشنبه / ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ / ۱۳:۲۲
سرویس : فصلنامه رسانه
کد خبر : ۱۴۹۵۴
گزارشگر : ۲۳۷۷۳
سرویس فصلنامه رسانه

انتشار نسخه الکترونیک شماره 121 فصلنامه رسانه

انتشار نسخه الکترونیک شماره 121 فصلنامه رسانه
(چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹) ۱۳:۲۲

صد و بیست و یکمین شماره فصلنامه علمی‌ـ ترویجی رسانه ویژه زمستان 1399 از سوی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها منتشر شد.

به گزارش روابط‌عمومی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها، این شماره از رسانه با مقالاتی از ویدا همراز، سمیه تاجیک‌اسماعیلی، زهرا میزبانی؛ ارسلان خانزاده، بهرام علیشیری،فیروز دیندار فرکوش؛ محسن اعظمی، معصومه آینه؛ سیده سحر جاوید، جلال رحیمیان؛ علیمراد حیدری، علی جعفری؛ محسن عبدالهی خلج، امین کبودی؛ به چاپ رسیده است.

عناوین مقالات این شماره از رسانه شامل موضوعات ذیل است:

-     تحلیل پدیدارشناختی صفحههای تاریخی فارسی در شبکة اجتماعی اینستاگرام با رویکرد سواد رسانهای 

-     رابطه میان میزان و نوع استفاده از شبکة اجتماعی اینستاگرام با شیوههای خوداظهاری کاربران

-  ارائة الگوی همگرایی رسانهها در شیوة ارائة پیامهای تبلیغاتی با رویکرد جذب مخاطب بر مبنای نظریهپردازی (دادهبنیاد)

-  تأثیر فعالیتهای بازاریابی رسانههای اجتماعی بر ارزش ویژة برند با نقش میانجیگری درک مصرفکننده (مطالعه موردی: شرکتهای تأمین قطعات خودرو استان کرمانشاه)

-     تفاوتهای استعاری ویروس کرونا در عناوین روزنامههای اعتماد و ایران

-     اعادة حیثیت رسانهای(بررسی انتقادی انتشار حکم برائت)

-  بررسی تأثیرهای شبکههای اجتماعی برخط برکاربران با نگاهی به نقاط ضعف و قوت آن
(مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه پیام
نور تهران)

 

تهیه خبر:لیلا نوری میاندوآب

تعداد بازدید : ۳,۳۰۹
(چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹) ۱۳:۲۲
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید