سه شنبه / ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ / ۱۱:۲۰
سرویس : سامانه انتشار اطلاعات
کد خبر : ۱۴۸۰۸
گزارشگر : ۲۴۵۵۷
سرویس سامانه انتشار اطلاعات

قانون بودجه سال 1399 کشور(پیوست4 بخش دوم)

معاونت توسعه مدیریت ومنابع وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، قانون بودجه سال 1399 کشور(پیوست4 بخش دوم) شامل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد(اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی برحسب برنامه ، خروجی و بهای تمام شده (دستگاه های مشمول بند پ ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه ) را منتشر کرد .

(سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹) ۱۱:۲۰

معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی در راستای اجرای مرحله دوم سیاست شفاف سازی اطلاعات ،قانون بودجه سال 1399 کشور (پیوست4 بخش دوم) شامل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد(اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی برحسب برنامه ، خروجی و بهای تمام شده (دستگاه های مشمول بند پ ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه ) را منتشر کرد .

معاونت توسعه مدیریت و منابع

 

 

 

تعداد بازدید : ۲,۷۷۹
(سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹) ۱۱:۲۰
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید