اخبار

هم‌افزایی تیم اندیشه ورز شورای فرهنگ‌ عمومی خراسان جنوبی پیرامون مباحث فرهنگی

هم‌افزایی تیم اندیشه ورز شورای فرهنگ‌ عمومی خراسان جنوبی پیرامون مباحث فرهنگی
هیأت اندیشه ورز شورای فرهنگ عمومی استان خراسان جنوبی با حضور دبیر شورای فرهنگ عمومی استان و اکثریت اعضاء در محل سالن اجتماعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل جلسه داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی، در این جلسه حاضرین با تاکید بر اهمیت نقش شورای فرهنگ عمومی شهرستان و با برشمردن وظایف این شورا، خواستار برگزاری مداوم این جلسات و حضور بیشتر و فعال سایر اعضا شورا شد.
 
همچنین در این جلسه اعضا شورا به اعلام نظر و بحث پیرامون اهمیت عملکرد شورای فرهنگی عمومی، تجزیه و تحلیل متن مصوبات شورای فرهنگی عمومی و تعیین وظایف سازمان‌های پیگیری کننده مصوبات و پرداختند.
 
در ادامه علی فرخنده، دبیر شورای فرهنگ عمومی خراسان جنوبی گفت: باهمکاری مجموعه دستگاه‌های فرهنگی در شوراهای فرهنگ عمومی استان‌ و شهرستان ها باید بر مواردی تمرکز کنیم که طی یک سال به صورت محسوس نتیجه بگیریم.
 
وی خواستار انجام تعامل بیشتر بین ادارات ذی ربط و هماهنگی بین آنها با هم افزایی سازنده در اجرای رویدادهای فرهنگی شد.
۳۰ فروردین ۱۴۰۳ ۱۳:۵۰