اخبار

برگزاری اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی فردوس 1403

برگزاری اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی فردوس 1403
تاییدالمان های شهری و نمادهای فرهنگی در شورای فرهنگ عمومی
 به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی فردوس اولین جلسه شورای فرهنگ شهرستان فردوس در سال ۱۴۰۳ با دستورجلسه عفاف وحجاب و تقویت سیمای فرهنگی شهرستان در مورخه ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ در محل دفتر امامت جمعه برگزار شد. 
دهشوری رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی و دبیر جلسه شورای فرهنگ از برگزاری اولین جلسه شورای فرهنگ با دستور تقویت سیمای فرهنگی مذهبی شهرستان و گزارش عملکرد طرح نور نیروی انتظامی و دستگاه های فرهنگی در خصوص عفاف وحجاب برگزار گردید . دراین جلسه امام جمعه شهرستان ضمن تبریک مناسبت های ملی و مذهبی درخصوص دستورجلسه از فعالیت های شهردار محترم تشکر ودر خصوص نمادها و المان های فرهنگی مذهبی خواستار تایید آن قبل اجرا در شورای فرهنگ عمومی شدند . در ادامه بیان کردند درخصوص عملکرد و دستورالعمل های ادارات قانون ملاک است فرماندار محترم درخصوص جریان سازی ونظارت بیشتر بر طرح ها و تبلیغات شهری و اینکه در مقابل طرح ونقشه دشمن شورای فرهنگ مدل فرهنگی ارائه و موج سازی کند. نکاتی را بیان نمودند درادامه نیروی انتظامی طرح نور و دستگاه های فرهنگی آموزش و پرورش گزارش عملکرد درخصوص عفاف وحجاب ارائه و اعضای شورای فرهنگ نظرات خود را بیان و درآخر مصوب شد. تاییدیه المان ها مذهبی فرهنگی در شورای فرهنگ عمومی اتاق اصناف دربرپایی فروشگاه محصولات عفاف وحجاب هرچه سریعتر اقدام و گزارش کار به شورای فرهنگ تحویل دهنداگر از ناحیه ادارات برخی از مسائل خلاف عرف شهرستان منتشر و رسانه ای شود اداره مرتبط باید پاسخگو باشد .
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۱:۲۱