اخبار

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان کردستان

انتظار تحول بنیادین و توسعه ای مبتنی بر رویدادهای جامعه محور با انتصاب دبیر جدید شورای فرهنگ عمومی کشور

انتخاب شایسته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی - انتصاب عالی رییس دولت مردمی
انتظار تحول بنیادین و توسعه ای مبتنی بر رویدادهای جامعه محور با انتصاب دبیر جدید شورای فرهنگ عمومی کشور
دبیر شورای فرهنگ عمومی استان کردستان با تبریک انتصاب بجا و شایسته دکتر عاطفه خادمی به عنوان دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: این انتصاب از دو منظر بسیار ارزشمند است،نخست حضور یکی از سرمایه های اجتماعی زن مسلمان ایران اسلامی در مسند یکی از کاراترین مجامع فرهنگی کشور و دیگری تحول آفرینی جامعه محور با مدیریت دبیر جدید شورای فرهنگ عمومی کشور.

به گزارش دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان کردستان،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان با ابراز خرسندی از تقویت شاخص های مد و لباس اسلامی - ایرانی با انتصاب دبیر جدید شورای فرهنگ عمومی کشور گفت:ارتقاء فعالیت و جایگاه کارگروه مد و لباس به عنوان یکی از مراجع موثر در تقویت حجاب و عفاف ایرانی و جمایت از پوشش محلی اقوام ایرانی می تواند بارقه ای از امید را در مقابله عملی با پوشش منحط غربی ایجاد نماید.

علی اصغر دریایی با اشاره به آیین نامه جدید شورای فرهنگ عمومی افزود: اصلاح ایرادات ماهوی آیین نامه و سازماندهی ساختار دبیرخانه های شورای فرهنگ عمومی استان ها از حیث تشخص حقوقی از راهبردهای موثر در دور جدید فعالیت شورای فرهنگ عمومی کشور با انتصاب دکتر عاطفه خادمی خواهد بود./.

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۲:۳۸
کمیته اطلاع رسانی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان کردستان |