اخبار

دکتر سید مجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور

تمرکز بر توسعه تبادلات بین الملل رمز پرچم‌داری فرهنگ خلیج فارس

تمرکز بر توسعه تبادلات بین الملل رمز پرچم‌داری فرهنگ خلیج فارس
دهم اردیبهشت، روز ملی خلیج فارس به مناسبت سالروز اخراج پرتغالی‌ها از تنگه هرمز و خلیج فارس، ناگذاری شده که تاکید دارد فرهنگ خلیج‌فارس، به عنوان نماد استعمارستیزی و فرهنگ مقاومت است که ریشه در بن‌مایه‌های فرهنگی و تمدنی تمامی جوامع در کشورهای حاشیه خلیج فارس دارد که جز با همبستگی


به گزارش روابط عمومی شورای فرهنگ عمومی کشور، دهم اردیبهشت در تقویم رسمی کشور، به عنوان روز ملی خلیج فارس، نام‌گذاری شده که مطابق با سالروز اخراج اشغال‌گری پرتغالی‌ها از تنگه هرمز و خلیج فارس می‌باشد.
سید مجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور اعلام کرد: تداوم مقاومت و سلحشوری غیور مردان و زنان ساکن در شهرهای همجوار در دریای خلیج فارس نسبت به اشغال‌گری پرتغالی‌ها، نشان از ریشه عمیق فرهنگ مقاومت و استعمارستیزی در خرده فرهنگ‌های جوامع شهرهای همجوار دارد.
از سوی دیگر، این خرده فرهنگ‌های جوامع شهرهای همجوارایران به دلیل تعاملات تجاری، خانوادگی و نسلی، با بسیاری از شهرهای همجوار با دریای خلیج فارس در کشورهای همسایه نیز دارای تشابهات فرهنگی در الگوهای زیست خانواده، سبک‌های پوشش، عادات و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی و بسیاری از مفاهیم مشترک فرهنگی است که این موضوع می‌تواند به عنوان مبنایی برای هم‌گرایی فرهنگی مابین جوامع با یک عنوان کلی با نام فرهنگ خلیج فارس قرار گیرد.
آن چیزی که در عصرکنونی اهمیت دارد، تاثیرات عمیق فرهنگ‌های بیگانه در ایجاد تغییر و تحول در مفاهیم و هویت‌های فرهنگی فرهنگ خلیج فارس است که با ظهور فناوری‌های نوین و تمایلات زیاد دولت‌ها برای دستیابی به فناوری‌های نوظهور، سبب شده تا بن‌مایه‌های اصیل و ماندگار فرهنگ خلیج فارس، دستخوش تغییرات و ناهنجاری‌هایی گردد.
با وجود این، به دلیل ماهیت فرهنگ خلیج فارس در بین جوامع شهرهای همجوار با دریا، در جهت حفظ اصالت‌های فرهنگی و تمدنی، این فرصت همچنان وجود دارد تا با ایجاد مکانیزمی فراگیر، زمینه گسترش تبادلات فرهنگی مابین جوامع در شهرهای همجوار فراهم گردد تا مبتنی بر ظرفیت فناوری‌های فرهنگی و تنوع محصولات فرهنگی و رسانه‌ای، مفاهیم و هویت‌های ماندگار در فرهنگ خلیج فارس که متعلق به تمام ملت‌های کشورهای همجوار با دریای خلیج فارس است بطوریکه عنوان خلیج فارس، به عنوان نخ تسبیح سامان بخشی به فرهنگ‌ها و خرده‌فرهنگ‌های جوامع شهرهای همجوار می‌باشد، ظرفیت بالندگی و بازآفرینی مفاهیم و هویت‌های فرهنگی در حوزه‌های الگوهای زندگی خانواده، سبک پوشش، عادات و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی و... متناسب با اقتضائات روز زندگی اجتماعی، بوجود آید.
بر این اساس، تبادلات بین المللی و هم‌بستگی‌های فرهنگی، مهمترین رکن برای بقا و توسعه فرهنگی شهرهای همجوار دریای خلیج فارس است که پرچم‌داری فرهنگ خلیج فارس را در عرصه جهانی حفظ می کند
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۰:۲۰
روابط‌عمومی و اطلاع رسانی شورای فرهنگ عمومی کشور |