اخبار

روز سیستان وبلوچستان به ضمیمه تقویم کشور اضافه شد

روز سیستان وبلوچستان به ضمیمه تقویم کشور اضافه شد
براساس ماده واحده تعیین مناسبت های جدیدبرای درج در متن و ضمیمه تقویم رسمی کشور، 14 ربیع الاول، روز سیستان بلوچستان به ضمیمه تقویم اضافه شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی سیستان وبلوچستان، بنا به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی سیستان وبلوچستان، براساس ماده واحده تعیین مناسبت های جدیدبرای درج در متن وضمیمه تقویم رسمی کشور،14 ربیع الاول، روز سیستان بلوچستان به ضمیمه تقویم اضافه شد.

 

گفتنی است؛ بنا به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی سیستان وبلوچستان وبراساس ماده واحده تعیین مناسبت های جدیدبرای درج در متن وضمیمه تقویم رسمی کشور، که در جلسه 895 مورخ 10/11/1402 شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس مصوبه جلسه 458مورخ 03/11/1402 شورای معین عالی انقلاب فرهنگی، 14 ربیع الاول ،روز سیستان بلوچستان به ضمیمه تقویم اضافه شد.
۱ اسفند ۱۴۰۲ ۱۲:۴۶