اخبار

دویست و پنجاه و چهارمین جلسه شورای فرهنگ عمومی کرمان برگزار شد

دویست و پنجاه و چهارمین جلسه شورای فرهنگ عمومی کرمان برگزار شد
دویست و پنجاه و چهارمین جلسه شورای فرهنگ عمومی کرمان با حضور اعضا در سالن پیامبراعظم(ص) استانداری کرمان برگزار شد.

در این جلسه که با موضوع تدوین برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی برگزار شد، عبدالحسین دانشوری‌نسب مسئول تدوین نقشه فرهنگی استان به ارائه اقدامات انجام شده برای تدوین سند پرداخت و گفت: نظام مسائل فرهنگی استان در سه حوزه شرق با محرویت شهرستان بم، غرب با محوریت شهرستان سیرجان و شمال استان با محوریت شهرستان رفسنجان احصا و راهکارهای حل مسائل و وظایف دستگاه‌های مربوطه در حل این مسائل و یا کاهش آنها مشخص شده است.

وی با بیان اینکه مسائل فرهنگی شهرستان کرمان براساس همفکری گروه‌های مختلف دانشگاهی، حوزوی، فعالان فرهنگی هنری، بانوان و... مشخص و اولویت بندی می‌شود، اظهار کرد: در این سند باید راهکارهای اجرایی برای رفع و کاهش حل نظام مسائل فرهنگی هنری استان از سوی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف ارائه شود.

۲۸ بهمن ۱۴۰۲ ۱۰:۳۸