اخبار

نشست کارگروه تعیین اولویت های فرهنگی جنوب کرمان برگزار شد

نشست کارگروه تعیین اولویت های فرهنگی جنوب کرمان برگزار شد
دبیر شورای فرهنگ عمومی جنوب کرمان گفت: برگزاری نشست کارگروه تعیین اولویت های فرهنگی جنوب کرمان امری ضروری بود.
حجت الاسلام سید احمد حسینی در نشست کارگروه تعیین اولویت های فرهنگی جنوب کرمان، اظهارداشت: برگزاری این نشست ضروری بود تا با همفکری و هم افزایی در تعیین اولویت های فرهنگی جنوب کرمان به یک جمع بندی برسیم و نتیجه آنرا جهت انجام روند تدوین نقشه مهندسی فرهنگی جنوب کرمان به شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کنیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان با اشاره به این که این کارگروه از کارگروه های زیر مجموعه شورای فرهنگ عمومی است،افزود: اولویت های فرهنگی در جلسات قبلی مطرح شده اند و امروز کارگروه تشکیل شد تا این اولویت ها بررسی شوند.
وی یادآور شد: در نشست کارگروه شورای فرهنگ عمومی مباحثی همچون فرهنگ کار و تولید، محتوا در فضای مجازی، سبک زندگی ایرانی - اسلامی و پوشش، تفاخر به داشتن سلاح، تامین زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی و آسیب های اجتماعی برخی دیگر از اولویت های فرهنگی جنوب کرمان مطرح شد.
۱ بهمن ۱۴۰۲ ۱۱:۱۶
دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی جنوب کرمان |