اخبار

📀 *مجله دیجیتالی سرآمد*

🔻هوشمندسازی فرهنگ و هنر. بازار پردازی صنایع فرهنگی؛ راهکار سبک زندگی

🔻هوشمندسازی فرهنگ و هنر. بازار پردازی صنایع فرهنگی؛ راهکار سبک زندگی
🔻مجموعه مقالات دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی در حوزه تحول سبک زندگی نسل آینده ایران «قرارگاه بازارپردازی صنایع فرهنگی
📀 *مجله دیجیتالی سرآمد* 
 

✒️ یادداشت دکتر سید مجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور 

 

🔻هوشمندسازی فرهنگ و هنر.
بازار پردازی صنایع فرهنگی؛ راهکار سبک زندگی

🔻مجموعه مقالات دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی در حوزه تحول سبک زندگی نسل آینده ایران «قرارگاه بازارپردازی صنایع فرهنگی


🔗 *ورق بزنید از
       صفحه ۱۸ الی ۲۱👇*

🌐 cscan.co/34ZFi02hlQQ?openbylink=0

📌 روابط‌ عمومی و اطلاع رسانی شورای فرهنگ عمومی کشور.
 zil.ink/pcci_ir
🆔 ما را در شبکه های اجتماعی با آدرس @pcci_ir دنبال کنید.


شورا
شورا شورا شورا

۲۴ آبان ۱۴۰۲ ۰۷:۰۱
روابط‌عمومی و اطلاع رسانی شورای فرهنگ عمومی کشور |