اخبار

یادداشت وزیر فرهنگ بمناسبت ۱۴ آبان روز فرهنگ عمومی

یادداشت وزیر فرهنگ بمناسبت ۱۴ آبان روز فرهنگ عمومی

امروز۱۴آبان، متفاوت ترین روز فرهنگ عمومی را باحضور رئیس جمهور تجربه کردیم.با همه اعضا در سطح ملی و استانیِ این شجره با برکتِ حکمرانی فرهنگی، هم عهد شدیم بر تحول انقلابی و توسعه بخش در باور،افکار و انگاره های عمومی مبتنی بر سرمایه هویتی ایرانی_اسلامی.سخنان امروز ایشان مطلع  و مسیر کارآمدی و مرجعیت شورای فرهنگ عمومی در تعالی فرهنگی خواهد بود،بی شک.

۲۰ آبان ۱۴۰۲ ۱۵:۵۱