اخبار

هجدهمین نمایشگاه کتاب و یازدهمین نمایشگاه رسانه‌ها در تبریز برگزار میشود

هجدهمین نمایشگاه کتاب و یازدهمین نمایشگاه رسانه‌ها در تبریز برگزار میشود
#آگاهی در خواندن است و #کتابخوانی پادزهر جاهلیت مدرن است. این هدف جز با توسعه بومی صنعت نشر و پرهیز از مرکزگرایی محقق نمیشود؛ صنعتی که ۵هزار ناشر و ۵۰هزار نویسنده،مترجم و…در آن فعالند.
از چهارشنبه پس از ۴سال وقفه،هجدهمین نمایشگاه کتاب و یازدهمین نمایشگاه رسانه‌ها در #تبریز و با استقبال بیش از تصور مردم فرهنگ دوست تبریز آغاز شد.

در برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریز که ۵۰۰ ناشر با ۴۰ هزار عنوان کتاب در آن حاضرند، دو اقدام اصولی را برای نخستین بار برنامه‌ریزی کردیم: اول، #طبقه‌بندی_موضوعی آثار و دیگری، فعالیت #راهنمایان_کتاب که هر دو سبب میشوند روند انتخاب آگاهانه و خرید آسان کتاب برای مردم تسهیل شود.
۱۹ آبان ۱۴۰۲ ۲۰:۲۴