اخبار

صفحه نخست وطن امروز، ۱۶ آبان ۱۴۰۲ / شمار شهدای غزه از ۱۰ هزار نفر گذشت

صفحه نخست وطن امروز، ۱۶ آبان ۱۴۰۲ /  شمار شهدای غزه از ۱۰ هزار نفر گذشت
▪️صفحه نخست وطن امروز، ۱۶ آبان ۱۴۰۲ 

🗞 طرح جلد: اسامی شهدای غزه در ۳۰ روز گذشته
🇵🇸 شمار شهدا از ۱۰ هزار نفر گذشت
۱۶ آبان ۱۴۰۲ ۰۸:۳۵