اخبار

دستاوردهای یکساله قرارگاه بازارپردازی صنایع فرهنگی در سال ۱۴۰۲

دستاوردهای یکساله قرارگاه بازارپردازی صنایع فرهنگی در سال ۱۴۰۲
🔺 *۱۴ آبان ماه روز فرهنگ عمومی گرامی باد*

🔸  به همین مناسبت تصمیم گرفتیم دستاوردهای یکساله قرارگاه بازارپردازی صنایع فرهنگی را از سال گذشته تا اکنون مرور کنیم. 

1️⃣ *معرفی کسب‌و‌کارهای فرهنگ‌بنیان برتر*
معرفی ده کسب و کار فرهنگ‌بنیان دارای شرایط ذیل:
گردش اقتصادی بیش از 50 میلیارد تومان در سال؛
توسعه متنوع حدود 60 نوع محصولات فرهنگی در حوزه‌های مختلف پویانمایی، نشر مکتوب، عروسک، بازی و اسباب‌بازی، بازی‌های ویدئویی؛
ظرفیت 6 میلیونی جامعه مخاطب فعال؛
دارا بودن ظرفیت رشد درآمدزایی به میزان 15 برابر و اشتغال‌آفرینی، 5 برابری در مدت سه سال

2️⃣ *ایجاد شبکه ذی‌نفعان اقتصادی حوزه فرهنگ و هنر*
ایجاد سرمایه اجتماعی، شامل شبکه ذی‌نفعان اقتصادی حوزه فرهنگ و هنر، در حدود 400 مجموعه (شامل نهادهای خصوصی، دولتی و حاکمتی در حوزه‌های متنوع از شاخه‌های فعالیت اقتصادی در عرصه فرهنگ و هنر)
 

3️⃣ *فراهم‌کردن امکان ثبت طرح شخصیت‌های فرهنگی*

فراهم‌آوری ثبت طرح شخصیت فرهنگی به عنوان اثر ترکیبی در سامانه ثبت آثار ادبی و هنری به عنوان پایه توسعه کسب وکارهای فرهنگ‌بنیان 

 

4️⃣ *فراهم‌کردن تعاونی کسب‌وکارهای فرهنگ‌بنیان*

فراهم‌آوری تاسیس تعاونی در حوزه خدمات به صورت تعاونی فرهنگ‌بنیان ناظر به تعاون و مشارکت کسب و کار فرهنگ‌بنیان با تمام فعالان حقیقی و حقوقی فرهنگی که در تولید شقوق مختلف فرهنگی مشارکت دارند.

 

 5️⃣ *حمایت حقوقی از کسب‌وکارهای فرهنگ‌بنیان*

آماده‌سازی برای حمایت حقوقی از کسب وکارهای فرهنگ‌بنیان برای تاسیس مراکز و موسسات چند منظوره فرهنگی مبتنی بر متنوع‌سازی قلمروهای فرهنگی، هنری، سینمایی و مطبوعاتی ناظر به اقتباس عناصر هویتی و شخصیت‌های فرهنگی.

 

6️⃣ *فراهم کردن سبد تامین مالی فرهنگ‌بنیان*

فراهم‌آوری سبد تامین مالی فرهنگ‌بنیان که بتواند متناسب با مدل کسب و کاری مجموعه‌های فرهنگ‌بنیان بتواند شامل ابعاد زیر گردد: تسهیلات (قرض‌الحسنه یا بانکی)، مشارکت‌های حقوقی (سهم از کسب وکار یا سهم از مالکیت فکری برند)، مشارکت‌ مدنی در توسعه محصول یا بازار محصول فرهنگی، تامین مالی جمعی، تسهیلات خرید اعتباری، ضمانت‌های مالی و بانکی

 

🔸 *به امید اینکه هر لحظه به دنبال پیشرفت فرهنگ‌بنیان کشورمان باشیم.*

 

۱۵ آبان ۱۴۰۲ ۰۹:۴۸