اخبار

حمام خون / مولف: دکتر علیرضا زادبر


حمام خون / مولف: دکتر علیرضا زادبر

🔶 قبل انقلاب توی تهران محله ای بود که معروف بود به محله نهم آبان! حالا چرا نهم آبان؟ چه اتفاقی افتاده بود؟

🔶 نهم آبان روز تولد شاهزاده بود. به میممنت میلاد شاهزاده که بعد پدر باید همه کاره مملکت میشد این محله شد نهم آبان! حالا اهمیتش چیه؟ چرا بعد انقلاب نام این محله شد ۱۳ آبان! شاه دو تا نخست وزیر عوض کرده بود تا اوضاع آروم بشه، بعد بحران اقتصادی بوجود اومده در دولت هویدا، هویدا رو عزل کرد و منتقد همیشگی هویدا رو سر کار آورد. اون شخص کی بود؟

🔶 اون شخص، جمشید آموزگار که همیشه منتقد سیاستهای اقتصادی هویدا بود. و کابینه جدید تشکیل داد اسم کابینه ش رو گذاشت: کابینه نجات و مدیریت بحران اقتصادی. اما جواب نداد خیلی زود استعفا داد، بحران تندتر شد و کشیده شد به سال ۵۷ شاه این شخص جعفرشریف امامی رو سرکار آورد تا بتونه آشتی ملی ایجاد کنه.

🔶 شریف امامی معروف بود به جعفر پنج درصد، چون شهرت داشت از همه شرکت های خارجی که میان ایران سهم و رشوه میگیره، مثل رشیدیان مثل ایادی و یزدانی شاه هم میدونست. شریف امامی اسم کابینه ش رو گذاشت آشتی ملی گفت: من با آخوندها رابطه خوب دارم و مسالمت آمیز قضیه رو حل میکنم اول هم مشروب فروشی و کاباره رو بست اما ...

🔶 اما توی دولت شریف امامی دوتا فاجعه بزرگ اتفاق افتاد. قرار بود آشتی ملی بوجود بیاد اما حکومت نظامی شد: اولین فاجعه ۱۷ شهریور و اون کشتار وسیع مردم در میدان ژاله تهران، کمر دولت رو شکوند. دومی چی بود؟

🔶 دومی روز ۱۳ آبان سال ۵۷ بود. دانش آموزا که اکثرا بچه دبیرستانی بودن برای حمایت از دانشجویان دانشگاه تهران اومدن سمت دانشگاه، دانشجوها توی دانشگاه بودن و دانش آموزا میخواستن وارد محوطه دانشگاه بشن تا جمعیت یکی بشه.

🔶 ارتش درگیر شد با بچه مدرسه ای ها
اول فقط گاز اشک آور بود بعد دانشجوها و مردم اومدن در دفاع از دانش آموزا، اما متاسفانه پنجاه و شش نفر دانش آموز توی روز ۱۳ آبان شهید شدن.

🔶 ۱۴ آبان بیانیه دادن و اون روز رو بعنوان روز دانش آموز ثبت کردن، همون قبل انقلاب خودجوش این روز ثبت شد بعد انقلاب هم منطقه نهم آبان که به اسم پسر شاه بود شد ۱۳ آبان

🔶 کوی ۱۳ آبان در ناحیه ۳ منطقه ۲۰ تهران الان میشه. حالا جالب اینجاست که خانم سیده فرح دیبا همون فرح پهلوی بعدا مصاحبه کردن که مردم کشته نشدن چون ایشون میگه مردم گوسفند میاوردن نزدیک دانشگاه قربانی میکردن و خون گوسفند رو کف دست میزدن تا بگن شاه آدم کشته ولی ایشون جنازه های توی بهشت زهرا رو نمیدید.

🔶 سِربرنی پژوهشگر و استاد دانشگاه سواس لندن توی کتابش از روز سیزدهم آبان سال ۵۷ با عنوان حمام خون یاد میکنه


 
 

 

۲۰ آبان ۱۴۰۲ ۱۵:۵۳