اخبار

در گفتگو با جام جم: به بهانه 14 آبان و روز فرهنگ عمومی

در گفتگو با جام جم: به بهانه 14 آبان و روز فرهنگ عمومی

کتابخوانی فرهنگ مردم ایران است و راهی برای مقابله با تهاجم فرهنگی است.

یکشنبه 14 آبان ماه / ویژه نامه جام جم 

۱۴ آبان ۱۴۰۲ ۱۱:۲۳