اخبار

باز مسخ آمار شده‌ایم!

باز مسخ آمار شده‌ایم!
🔻 *باز مسخ آمار شده‌ایم!*

🔹 شهید حسن باقری بعد از عملیات رمضان نطقی برای سربازانش که سخت شبیه این روزهای ماست.از این گله می‌کند که چرا سنگینی و ابهت خبر جان‌دادن انسان‌ها برایتان تقلیل پیدا کرده و خالی از معنا شده. چرا اول جنگ اگر هفتاد نفر در دهلاویه شهید می‌شدند تن‌تان می‌لرزید اما حالا شنیدن جان‌سپردن یک‌هزار و دوهزار و سه‌هزار نفر برابر است برایتان با خبر مرگ صدهزار نفر.

🔹 این روزها برای ما هم دارد چنین می‌شود. این روزهایی که با خبرهای خون‌آلود می‌خوابیم و خبرهای خون‌آلود برمی‌خیزیم. دارد جان انسان‌ها برایمان تقلیل پیدا می‌کند به عدد. مرگ را می‌شماریم. انگار که هرچیز بی‌ارزش و کم‌اهمیت دیگری را. عدد روی عدد می‌گذاریم و تعداد کودکان کشته‌شده توسط بمب‌های یک‌تنی را می‌بریم بالاتر. کودکانی که سهمشان از این دنیا نه زندگی که حتی در حد به‌خاطرسپردن نامشان هم نبود.

🔗 برای مطالعه متن کامل یادداشت [اینجا](https://vrgl.ir/Ge1BO) کلیک کنید.

📌 فتح | نشریه گفتمان انقلاب اسلامی
🆔️ @fathisu_ir
۱۱ آبان ۱۴۰۲ ۲۱:۱۳