اخبار

فراخوان دفاع از حرم

فراخوان دفاع از حرم
🔻 *فراخوان دفاع از حرم*

🔹️ سال‌ها از فراخوان دفاع از حرم عقیله بنی‌هاشم در برابر تعدی دواعش روزگار می‌گذرد. دفاعی که مدافعان خاص خود را می‌طلبید. کسانی که از میان همه زرق‌وبرق‌های عالم و با وجود همه هجمه‌های زبانی و روانی که به آن‌ها و خانواده آن‌ها وارد می‌شد، راه درست و طریق صحیح را برگزیده بودند و سودایی جز فدا شدن در این راه نداشتند. البته این فراخوان مثل همه پنجره‌های فرصت تاریخی که در گوشه‌ای باز می‌شود و اهل خودش را برمی‌گزیند، قرار نبود همه را متوجه خود کند. قدر این دفاع و حرکت، مثل همه حوادث بزرگ تاریخ در زمان خودش مجهول ماند و جز چشم‌های تیزبینی که از قلب‌های روشن و بصیر به مسائل نظر می‌کرد، کسی متوجه اهمیت آن در زمان خودش نشد. کمتر کسی فهمید که آن روز دفاع از حرم زینب کبری (س)، دفاع از حرم آل الله است و این شعار نبود که اینجا مرز دفاع از حریم ولایت است. آری؛ گذشت زمان قدر و بزرگی حوادث تاریخی را نمایان‌تر کرد و هرچه گذشت، قدر این پنجره فرصت و نقش دفاع از این حرم بیشتر نمایان شد و نمایان‌تر خواهد شد.

🔗 برای مطالعه متن کامل یادداشت [اینجا](https://virgool.io/@fathisu_ir/فراخوان-دفاع-از-حرم-clfsl9hxcf3j) کلیک کنید.

۱۱ آبان ۱۴۰۲ ۲۱:۱۲