اخبار

جایگاه زنان در توسعه/ مولف: دکتر جمیله علم الهدی

*🔶🔹جایگاه زنان در توسعه🔹🔶*

*🔻توسعه* نویدبخش آرامش، لذت و رفاه زیاد برای مردم دنیاست . بدون شک آرامش و آسایش و لذت به خودی خود مطلوبی همگانی ست و به طور طبیعی هیچکس از رنج و درد و اندوه استقبال نمی‌کند. فلذا آرامش و لذت پایدار و همگانی تنها دلیل مشروع بودن و مطلوب بودن توسعه است.
اما فروکاست *زیبایی* و *عاطفه* به ابزارهایی برای رسیدن به هدف آرامش و خوشی پایدار و زیاد، مانعی سر راه رشد و کمال زنان است. ابزار شدگی ، بی هویتی و بحران معنا ، بهای سنگینی است که زنان در راستای این مطلق گرایی وحشتناک پرداخته‌اند. 
🔻با تعریف زیبایی و عاطفه به مثابه مزیت‌های حرفه‌ای ، جایگاه زنان در توسعه صنعتی تثبیت شده‌است. چنانچه زنان نتوانند در رقابت‌های حرفه ای، فرصت فعالیت در ساختار اداری یا شرکتی را از مردان بربایند، ناگزیر از مزیت‌های شورانگیز خویش برای افزایش بهره وری و تحقق اهداف حرفه‌ای سازمان‌ها و شرکت‌ها بهره می‌گیرند.حتی امکان دارد آن‌ها برای کمک به اهداف اجتماعی و غیر حرفه‌ای به بهره کشی جنسی و سوء استفاده از زیبایی طبیعی خویش قانع شوند.
🔻زن زیبا در منطق تجاری به مثابه "سرمایه"،  در منطق صنعتی به مثابه‌ی "ماده خام" ، ودر منطق مدیریت به مثابه "نیروی کار" تلقی می‌شود.زیر سیطره منطق توسعه، زیبایی را نمی توان از چرخه تولید و توزیع و مصرف خارج کرد.

*🔰برشی از کتاب هنر زنانه زیستن
     به قلم #دکتر‌جمیله‌علم‌الهدی*

#معرفی_آثار
#توسعه
#مصرف_زیبایی_به_مثابه_مزیت_حرفه‌ای
#ابزارشدگی
#بی_هویتی
#خشونت_علیه_زنان

https://ble.ir/hodaa313
http://facultymembers.sbu.ac.ir/alamolhoda/
۱۰ آبان ۱۴۰۲ ۲۰:۴۷