اخبار

مسابقه «پارس آرا» برای توسعه زنجیره تولیدات فرهنگی

مسابقه «پارس آرا» برای توسعه زنجیره تولیدات فرهنگی
🔺️ *مسابقه «پارس آرا» برای توسعه زنجیره تولیدات فرهنگی*

🔸 سید امیر آقایی، دبیر قرارگاه بازارپردازی صنایع فرهنگی در خصوص همکاری مشترک قرارگاه بازارپردازی صنایع فرهنگی و ساترا گفت: مجموعه‌هایی که در فضای پخش صوت و تصویر فراگیر قرار می‌گیرند و ارتباطی صحیح و تعاملی بلندمدت با مخاطبشان تعریف می‌کنند، باید مشمول یک نظام‌مندی برای تعریف پیوست بازارپردازی فرهنگی خود با نظارت ساترا باشند.

🔸 سید محمدهادی میرطاهری، دبیر اجرایی مسابقه ملی«پارس‌آرا»:
کشف ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی توسعه شخصیت‌های پارسی، آشکارشدن ظرفیت‌های اقتصادی شخصیت‌های پارسی، بسترسازی رشد تولید پایدار محصولات شخصیت‌محور، شبکه‌سازی متخصصان و مربیان حوزه طراحی شخصیت، توسعه مشارکت در مالکیت فکری جهت بازارپردازی طرح‌های شخصیت، توانمندسازی گروه‌های مستعد ارائه طرح‌های شخصیت‌محور از جمله اهداف مسابقه پارس‌‌آرا به شمار می‌روند.

۱ آبان ۱۴۰۲ ۲۱:۴۴