اخبار

در راستای اولویت های فرهنگی شورای فرهنگ عمومی صورت پذیرفت

دفتر انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان خراسان جنوبی افتتاح شد

دفتر انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان خراسان جنوبی افتتاح شد
مراسم افتتاح دفتر انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان خراسان جنوبی با حضور استاندار، نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مسئولین استان در محل باغ اکبریه بیرجند برگزار شد.
مراسم افتتاح دفتر انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان خراسان جنوبی با حضور استاندار، نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مسئولین استان در محل باغ اکبریه بیرجند برگزار شد.
۳۰ مهر ۱۴۰۲ ۱۳:۴۵