اخبار

برپایی نشست 121 شورای فرهنگ عمومی استان قزوین

برپایی نشست 121 شورای فرهنگ عمومی استان قزوین
جلوگیری از موازی‌کاری هدف اصلی برش‌های استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور است

نشست 121 شورای فرهنگ عمومی استان قزوین روز شنبه بیست و نهم مهر ماه در محل دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین برگزار شد. در این نشست که با حضور دکتر محمد رضا باقری معاون فرهنگی ستاد فرهنگی اجتماعی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد، برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور تبیین و تشریح گردید.

دکتر باقری ضمن اشاره به زمان تدوین و ابلاغ نقشه مهندسی کشور، عنوان داشت که با جرای این نقشه، استان قزوین دارای یک سند جامع فرهنگی می شود که در امتداد عملیاتی سازی نقشه مهندسی فرهنگی کشور قرار دارد.


نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در برش‌های استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور، خاطرنشان کرد: این سند جامع در حقیقت جامع برنامه های فرهنگی و اجتماعی استان خواهد بود که بر اساس آن می توان برنامه های هر دستگاه یا تشکل های مردمی را برای اجرایی شدن در مدت ۵ سال پیش بینی کرد. در واقع هدف از این برش، داشتن یک برنامه منسجم و هماهنگ بین دستگاه ها جهت جلوگیری از موازی کاری در انجام برنامه های فرهنگی است.

وی افزود: مسائل فرهنگی و اجتماعی استان، اولویت حل و راهکارهای دستگاه ها هستند که ذیل ۵ کمیته تخصصی تقسیم بندی شده است که شامل مسائل فرهنگ، هنر و رسانه، مسائل مربوط به امور دین و مذهب، مسائل اجتماعی استان، مسائل تعلیم و تربیت استان و مسئله مهم دیگر کارگروه تخصصی اقتصاد فرهنگ می باشد.

نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در برش‌های استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور، در پایان گفت: سرمایه گذاری در صنعت و صنایع فرهنگی، هزینه بسیار کمتری به ازای ایجاد اشتغال در قیاس با سایر صنایع دارد و انتظار ما از استان قز‌وین این است که در این فرصت زمانی که برای ۱۹ استان باقیمانده از فاز دوم اجرای پروژه های استانی داده شده، بتوانند برنامه خود را در اسرع زمان به اتمام برسانند.

 

۳۰ مهر ۱۴۰۲ ۱۲:۵۰