اخبار

در راستای مصوبه شورای فرهنگ عمومی استان طرح "مردم شایسته خدمت"

برگزاری میز خدمت در روستای پهنایی با حضور رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قاینات

برگزاری میز خدمت در روستای پهنایی با حضور رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قاینات
میز خدمت در روستای پهنایی با حضور رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قاینات خراسان جنوبی و جمع دیگری از مسئولین برگزار شد .
۲۶ مهر ۱۴۰۲ ۱۲:۲۳