اخبار

وارونه نمایی حقایق جنگ فلسطین توسط رسانه‌های مزدور و معاند دنیا

وارونه نمایی حقایق جنگ فلسطین توسط رسانه‌های مزدور و معاند دنیا
🖼 جنایت نابخشودنی...!

🔹وارونه نمایی حقایق جنگ فلسطین توسط رسانه‌های مزدور و معاند دنیا

#حسینیه_مجازی_شهدا

🆔 @hoseinyehmajazy
۲۵ مهر ۱۴۰۲ ۲۰:۳۰