اخبار

گزارش اقدامات و برنامه های آتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حمایت از نخبگان حوزه فرهنگ و هنر

گزارش اقدامات و برنامه های آتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حمایت از نخبگان حوزه فرهنگ و هنر
۱۸ مهر ۱۴۰۲ ۰۹:۵۹