اخبار

مدیر مرکز رصد فرهنگی کشور: یافته‌های پیمایش ملی «فرهنگ وحدت اسلامی» اعلام شد

مدیر مرکز رصد فرهنگی کشور: یافته‌های پیمایش ملی «فرهنگ وحدت اسلامی» اعلام شد
🔺محمد اصغری، مدیر مرکز رصد فرهنگی کشور: بر اساس یافته‌های پیمایش ملی «فرهنگ وحدت اسلامی»، بیش از ۹۱ درصد پاسخگویان، بی حرمتی به مقدسات اسلامی را کاری اشتباه و ناشایست می‌دانند و بیش از ۹۶ درصد مردم هم معتقدند باید در جامعه به عقاید مذهبی همه افراد از مذاهب مختلف اسلامی احترام گذاشت.

✔این پیمایش ملی برای اولین‌بار در ایران انجام شد و بر اساس نتایج تجمیعی آن، ۸۰ درصد از افراد، اعم از شیعه و سنی با همسایگی و همچنین رفاقت و دوستی با غیرهم‌مذهب خود مشکلی ندارند و این نشان می‌دهد در بین مردم ایران فاصله‌گذاری بر مبنای مذهب وجود ندارد و اختلاف‌افکنی بین شیعه و سنی مساله بخش بسیار ناچیزی از جامعه است.

✔همچنین بیش از ۸۰ درصد افراد اتحاد بین کشورهای اسلامی را به نفع مردم این کشورها می‌شمارند و نزدیک به ۸۰ درصد نیز ارتقا و بهبود روابط با همسایگان مسلمان را اولویت ضروری ایران می‌دانند.

✔از سویی دیگر قریب به ۹۰ درصد از افراد ایران را جزوی از امت اسلامی و سه‌چهارم نیز حمایت از فلسطین را وظیفه مسلمانان قلمداد می‌کنند.


📌 روابط‌ عمومی و اطلاع رسانی شورای فرهنگ عمومی کشور.
 
۱۲ مهر ۱۴۰۲ ۱۳:۲۶