اخبار

برگزاری نشست هم‌اندیشی یک روزه نخبگان با محوریت حجاب و عفاف

برگزاری نشست هم‌اندیشی یک روزه نخبگان با محوریت حجاب و عفاف
اندیشکده زن و جامعه با همکاری مرکز مطالعات راهبردی ژرفا برگزار می‌کند:
گام مهم پژوهشگران و اهالی رسانه جبهه انقلاب برای تمهید پیوست رسانه‌ای مصوبه عفاف و حجاب مجلس
هم‌اندیشی یک روزه نخبگان با محوریت:
مصوبه حجاب و چالش روایت
ماهیت و دلالت‌های کشف حجاب در کشور
مصوبه حجاب و الزامات سیاستگذاری رسانه‌ای
مصوبه حجاب و سناریوهای رسانه‌ای دشمن
امکان و امتناع هم‌افزایی رسانه‌ای با محوریت حجاب
دوشنبه ۱۰ مهر خانه اندیشه‌ورزان

۵ مهر ۱۴۰۲ ۰۷:۳۵