اخبار

خیری کثیر در سالروز شروع جنگ تحمیلی / هفته دفاع مقدس گرامی باد

خیری کثیر در سالروز شروع جنگ تحمیلی / هفته دفاع مقدس گرامی باد
🌿 *خیر کثیر* | سالروز شروع جنگ تحمیلی

✨ هر روز ما در جنگ برکتی داشته‌ایم که در همه صحنه‌ها از آن بهره جسته‌ایم. ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر نموده‌ایم ، ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده‌ایم، ما درجنگ، پرده از چهره تزویر جهانخواران کنار زدیم، ما در جنگ ، دوستان و دشمنانمان راشناخته‌ایم ، ما در جنگ به این نتیجه رسیده‌ایم که باید روی پای خودمان بایستیم ، ما درجنگ ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم ، ما در جنگ ریشه های انقلاب پر بار اسلامی‌مان را محکم کردیم، ما در جنگ حس برادری و وطن دوستی را در نهاد یکایک مردمان بارور کردیم ، ما در جنگ به مردم جهان و خصوصا مردم منطقه نشان دادیم که علیه تمامی قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها سالیان سال می‌توان مبارزه کرد، جنگ ما کمک به افغانستان را به دنبال داشت، جنگ ما فتح فلسطین را به دنبال خواهد داشت، جنگ ما موجب شد که تمامی سردمداران نظام‌های فاسد در مقابل اسلام احساس ذلت کنند، جنگ ما بیداری پاکستان و هندوستان را به دنبال داشت ، تنها در جنگ بود که صنایع نظامی ما از رشد آنچنانی برخوردار شد و از همه اینها مهمتر استمرار روح اسلام انقلابی در پرتو جنگ تحقق یافت. (...)

✨ ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم ...

✒️ روح الله الموسوی ...
┄┅┅✿❀📿✿┅┅┄

۱ مهر ۱۴۰۲ ۰۰:۱۷