اخبار

امام رضا (ع): هر کس اندوه و مشکلى را از مؤمنى بر طرف نماید، خداوند در روز قیامت انـدوه را از قلبش بر طرف سازد.

امام رضا (ع): هر کس اندوه و مشکلى را از مؤمنى بر طرف نماید، خداوند در روز قیامت انـدوه را از قلبش بر طرف سازد.
۲۵ شهریور ۱۴۰۲ ۰۳:۵۶