اخبار

حضور دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در یادمان دهلاویه

حضور دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در یادمان دهلاویه
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور به همراه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با حضور در یادمان دهلاویه پیگیر صدور روادید برای اتباع خارجه شدند.

سیدمجید امامی، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور و مجید منادی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان جهت پیگیری روند صدور روادید برای اتباع خارجه در یادمان دهلاویه حضور یافتند.


۱۸ شهریور ۱۴۰۲ ۱۱:۱۰
روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان |