اخبار

بازدید دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور از موکب های فرودگاه شهید سلیمانی اهواز

بازدید دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور از موکب های فرودگاه شهید سلیمانی اهواز
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور از موکب های فرودگاه شهید سلیمانی اهواز بازدید کرد.

سیدمجید امامی، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، در بدو ورود به استان خوزستان از موکب های فرودگاه شهید سلیمانی اهواز بازدید کرد.

 

۱۸ شهریور ۱۴۰۲ ۱۰:۴۴
روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان |