اخبار

در مسیر بیعت با حسین... / دو دریافت متفاوت از عاشورا

✳️ در مسیر بیعت با حسین...

✍️ شاهد عینی 

✳️ دو دریافت متفاوت از عاشورا

🔷 درک و دریافت ما ایرانی ها از حادثه عاشورا با دریافت عراقی ها کاملا متفاوت است. عاشورا برای ایرانی ها یک «حماسه» است اما برای عراقی ها یک «فاجعه». حسرت ما از عاشورا حسرت نبودن در کربلا برای یاری امام است اما حسرت عراقی ها بودن و یاری نکردن امام و یا شمشیر کشیدن به روی اوست. ما می گوییم: "کاش آن روز در آنجا بودیم تا امام را یاری کنیم" اما آنها می گویند: "کاش آن روز در آنجا نبودیم و صدای هل من ناصر ینصرنی امام را نمی شنیدیم." بنابراین آنها همیشه نوعی عذاب وجدان از این کوتاهی و غفلت خود دارند که جبران کردنی نیست و این عذاب وجدان، نسل به نسل تکرار می شود و ادامه می یابد. چون زمان به عقب برنمی گردد. شاید به همین دلیل است که مختار برای آنها قهرمان بزرگی در حد پرستیدن است و عکس هایش را در طول مسیر نجف تا کربلا نصب می کنند چون او انتقام می گیرد. حسین زائر قبر، زیاد دارد مرد میدان جنگ می خواهد؛ مرد میدان هستی؟

✳️ رزمندگان آزادی قدس

🔶 امام در 15 خرداد 42 گفته بود: سربازان من در گهواره ها هستند. و سربازان امام را در انقلاب و 8 سال دفاع مقدس دیدیم. کودکانی که امروز در چرخ دستی ها و کالسکه ها در مسیر کربلا می روند، سربازان آزادی قدس از دست صهیونیست ها خواهند بود ان شا الله. وقتی این سیل به سمت قدس جاری شود آن وقت دیگر فقط شیعیان نخواهند بود بلکه رزمندگان کل جهان اسلام خواهند آمد. شخصا معتقدم که ما با اسرائیل جنگ نظامی نخواهیم داشت همین که سیل جهان اسلام به سمت اسرائیل جاری شود صهیونیست های غاصب مانند اجدادشان (بنی قریظه، بنی نضیر، بنی قینقاع و خیبر) در شهر مدینه، تاسیسات و خانه های شان را با دست خودشان تخریب و فرار می کنند. وقتی رودخانه های خروشان انسانی از گوشه گوشه جهان اسلام به قدس برسد به اقیانوسی تبدیل خواهد شد که غاصبان و متجاوزان را غرق خواهد کرد و نیاز به جنگ نظامی نخواهد بود. و آن روز زیاد دور و دیر نیست، ان شا الله. 

🔷 ما با اربعین از جنگ نظامی با صهیونیست ها عبور کردیم. راهپیمایی اربعین ما را از امکان جنگ نظامی با این رژیم مصونیت داد. ما از هم اکنون باید برای جهان اسلام (با همه تنوع قومی، مذهبی، اقلیمی، نژادی و فرهنگی) بعد از رژیم صهیونیستی سیاستگذاری و برنامه ریزی کنیم و این برنامه ریزی ها باید در همه زمینه های علمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باشد./یکشنبه 12 شهریور 1402/
۱۵ شهریور ۱۴۰۲ ۲۱:۳۳