اخبار

آخرین وضعیت ثبت جهانی « منظر فرهنگی ماسوله» تشریح شد

آخرین وضعیت ثبت جهانی « منظر فرهنگی ماسوله» تشریح شد

آخرین وضعیت ثبت جهانی « منظر فرهنگی ماسوله» تشریح شد

تهرانایرنامدیرکل پیشین ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دربارهآخرین وضعیت ثبت جهانی پرونده «منظر فرهنگی ماسوله» توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایرنا، مصطفی پورعلی با تشریح آخرین وضعیت ثبت جهانی پرونده «منظر فرهنگی ماسوله» اظهارداشتپرونده پیشنهادیمنظر فرهنگی ماسوله بنا بر نظر مشورتی و مصوبه شورای ملی ثبت آثار در سال ۱۴۰۰ برای دبیرخانه مرکز میراث جهانی یونسکوارسال شد.

وی گفتمنظر فرهنگی ماسوله از سال ٢٠٠٧ میلادی در «فهرست در انتظار» میراث جهانی یونسکو قرار داشته و به لحاظ حفاظتی ومدیریتی از شرایط قابل قبولی برای نامزدی ثبت در فهرست میراث جهانی برخوردار بوده و است.

پورعلی افزودارزیابی میدانی پرونده از سوی شورای جهانی بافت‌ها و بناهای تاریخی (ایکوموسدر تابستان ۱۴۰۱ توسط کارشناساعزامی یونسکو انجام و بنا بر اذعان همگان، گزارش ارزیابی حائز جنبه‌های کاملاً مثبت سایت است، امری که ایکوموس جهانی نیز براساس آن در نظریه خود، به تأیید شرایط حفاظتی ماسوله اذعان کرده است.

مدیرکل پیشین ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی بیان کردپرونده ثبت جهانی ماسوله، مانند سنوات پیشین در مورد دیگرپرونده‌های جهانی، در دفتر موسوم به «دفتر تدوین پرونده‌های ثبت جهانی» تهیه شده است، دفتری که به دلیل ضرورت ساماندهی‌هایساختاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و با نظر سازمان بازرسی کل کشور، در دولت جدید پس از ارسال پروندهماسوله به یونسکو، به طور رسمی در ذیل اداره کل ثبت آثار معاونت میراث فرهنگی بازتعریف و به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

ابهامات پرونده ثبت جهانی ماسوله چیست؟

پورعلی اظهارداشتشائبه‌های مطرح‌شده درباره نظر ایکوموس راجع به پرونده ماسوله، به ابهاماتی برمی‌گردد که ایکوموس علی‌الظاهربه‌ دلیل عدم امکان ارتباط کامل با کارشناسان تهیه‌کننده پرونده ایجاد شده؛ بدیهی است این موضوع نگرانی‌هایی را برای طرح موضوعثبت جهانی ماسوله در کمیته میراث جهانی را فراهم می‌کرد.

وی گفتاز این رو در ماه گذشته، هیئتی از کارشناسان متخصص در حوزه ثبت جهانی از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی به یونسکو اعزام و رایزنی‌های لازم در راستای بازتبیین ارزش‌های منظر فرهنگی ماسوله و رفع ابهامات مطروحه با اعضایکمیته میراث جهانی به انجام رسید.

مدیرکل پیشین ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی توضیح دادکمیته میراث جهانی متشکل از ٢١ کشور منتخب از میانکشورهای عضو کنوانسیون میراث جهانی بوده و مرجع تصمیم‌گیری قطعی در خصوص ثبت یا عدم ثبت جهانی آثار پیشنهادیکشورهاست.

پورعلی گفتدر این میان، ایکوموس، نهاد مشورتی مستقل از کمیته میراث جهانی است که اعضای کمیته میراث جهانی پس از استماعنظرات مشورتی این نهاد، به ثبت یا عدم ثبت یا تصمیماتی موسوم به «ریفر» یا «دیفر» یک پرونده رأی می‌دهند.

وی افزوددر گذشته و طبق روال مرسوم کمیته میراث جهانی، موارد عدیده‌ای پیش آمده است که کمیته میراث جهانی به اصلاح یا تکمیلنظر ایکوموس رأی داده باشد، برای مثال در پرونده راه‌آهن، یا محور ساسانی فارس یا حتی شهر تاریخی یزد، با وجود نظر «دیفر» ایکوموس، کمیته میراث جهانی با ثبت این پرونده‌ها موافقت کرد.

مشاور ویژه معاونت میراث فرهنگی اظهارداشتقطعاً وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تمام تلاش خود را برای موفقیتپرونده‌های پیشنهادی ایران در اجلاس کمیته میراث جهانی پیش رو که مقرر است در اواخر شهریور ماه در ریاض عربستان برگزار شود،به انجام خواهد رساند و امیدواریم اخبار نهایی تصمیمات کمیته میراث جهانی پیش رو، شادی‌بخش و موفقیت‌آمیز رقم بخورد.

۱۰ شهریور ۱۴۰۲ ۲۱:۰۳