اخبار

حضور دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در شورای فرهنگی رسانه ملی

حضور دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در شورای فرهنگی رسانه ملی
توجه به ظرفیت های نوآورانه در رسانه ملی برای ارائه روایت های محلی، واقعی و فرهنگی از مهمترین کارهایی است که می توانیم در حوزه بازنمایی اربعین انجام دهیم
🔺حضور دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در شورای فرهنگی رسانه ملی 

🔹 سید مجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در شورای فرهنگی رسانه ملی بیان کرد

🔸توجه به ظرفیت های نوآورانه در رسانه ملی برای ارائه روایت های محلی، واقعی و فرهنگی از مهمترین کارهایی است که می توانیم در حوزه بازنمایی اربعین انجام دهیم.

🔹محتواهای نابی در انجمن علمی اربعین آماده شده که نیاز است صداوسیما با رویکرد هنری، این محتواها را در قالب و فرم درست رسانه ای قرار دهد.

🔸سند راهبردی اربعین که مصوب جلسه ۸۰۳ شورای فرهنگ عمومی است، در پنج حوزه آموزش، پژوهش و نوآوری ، اطلاع رسانی و.. تدوین شده و امید است که بتواند در تولیدات رسانه ای نیز رهنما باشد.۶ شهریور ۱۴۰۲ ۱۴:۴۸