اخبار

سومین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان تایباد برگزار شد

سومین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان تایباد برگزار شد

به گزارش دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی خراسان رضوی، سومین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان تایباد، در محل دفتر امام جمعه تایباد، با حضور اعضا برگزار گردید.

در این جلسه اعضا پیرامون موضوعات گزارش کمیته های علمی و مشورتی، ارائه راهکارهای افزایش سرانه تولید و مصرف فرهنگی بهینه و هماهنگی و انسجام همه دستگاه های فرهنگی اجتماعی ذیل شورای فرهنگ عمومی به بحث و تبادل نظر پرداختند و در نهایت تصمیماتی جهت اجرا اتخاذ گردید.

۶ شهریور ۱۴۰۲ ۱۰:۲۰