اخبار

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور:

طراحان و مد لباس جنوب کرمان شناسایی شوند

طراحان و مد لباس جنوب کرمان شناسایی شوند
سید مجید امامی گفت: باید از طرح ها و ایده های طراحان مد و لباس جنوب کرمان حمایت شود بنابراین در گام نخست باید این هنرمندان شناسایی شوند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در سفر به جنوب کرمان از خانه مد و لباس جنوب کرمان در شهر کهنوج بازدید کرد.
سید مجید امامی در این بازدید، گفت: پوشش بانوان این منطقه نشانه فرهنگ و تمدن غنی آنها است و این پوشش چند هزار ساله را باید برای نسل های آینده حفظ کرد.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور ابراز کرد: باید از طرح ها و ایده های طراحان مد و لباس جنوب کرمان حمایت شود بنابراین در گام نخست باید این هنرمندان شناسایی شوند.
وی تصریح کرد: برای حمایت از طرح و ایده های طراحان مد و لباس جنوب کرمان به آنها تسهیلات بانکی اعطا شود تا بتوانند مواد اولیه بیشتر تهیه کرده و تولیدات خود را با قیمت مناسب به مردم ارائه دهند و همچنین زمینه عضویت آنها در صندوق اعتباری هنر فراهم شود.
امامی خاطرنشان کرد: باید طراحان مد و لباس پای کار آمده و لباسی طراحی کنند که به عنوان یک برند و سوغات کهنوج در کشور شناخته شود.

۱۷ اَمرداد ۱۴۰۲ ۰۹:۴۵
دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی جنوب کرمان |