اخبار

اولین نشست شورای توسعه فرهنگ قرآنی جنوب کرمان برگزار شد

اولین نشست شورای توسعه فرهنگ قرآنی جنوب کرمان برگزار شد
اولین نشست شورای توسعه فرهنگ قرآنی جنوب کرمان ذیل شورای فرهنگ عمومی برگزار شد.

اولین نشست شورای توسعه فرهنگ قرآنی جنوب کرمان ذیل شورای فرهنگ عمومی با حضور اعضا در دفتر امام جمعه شهرستان جیرفت و رئیس شورای فرهنگ عمومی جنوب کرمان برگزار شد.

بهرام مسلمی مهنی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان در این نشست، گفت: شورای توسعه فرهنگ قرآنی ظرفیت بسیار خوبی برای ترویج معارف  قرآن کریم در سطح جنوب کرمان است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان خاطرنشان کرد: این شورا با رویکرد گسترش و انسجام فعالیت های قرآنی تشکیل شده است و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان به دنبال این است که جلسات شورای توسعه فرهنگ قرآنی همچون شورای فرهنگ عمومی جنوب کرمان به طور مداوم برگزار شود و مصوباتی نیز داشته باشد.

وی با بیان اینکه امروز اولین نشست شورای توسعه فرهنگ قرآنی جنوب کرمان برگزار شد، تصریح کرد: این شورا از مصوبات شورای عالی انقلاب اسلامی است که به صورت موضوعی قرار است فعالیت داشته باشد و اجرای مصوبات شورای توسعه فرهنگ قرآنی جنوب کرمان ضروری می باشد.

مسلمی مهنی اظهار داشت: دستگاه های اجرایی اعتبارات مشخصی را برای انجام مصوبات شورای توسعه فرهنگ قرآنی جنوب کرمان هزینه خواهند کرد.

وی تصریح کرد: وظیفه این شورا ایجاد ساز و کارهای مناسب برای هماهنگی و هم افزایی فعالیت های قرآنی دستگاه ها در استان است.

مسلمی مهنی بیان کرد: تمامی دستگاه ها باید با هم افزایی و همگرایی فعالیت های قرآنی را با کمک یکدیگر انجام دهند.

جعفر نیک نفس رئیس گروه قرآن و عترت جنوب کرمان در این نشست با بیان اینکه شورای توسعه فرهنگ قرآنی جنوب کرمان دارای سه کارگروه تخصصی است، عنوان کرد: مسئول کارگروه های تخصصی باید برنامه های توسعه فعالیت های قرآنی را به شورا ارائه دهد.

وی با اشاره به این که آموزش و پرورش باید ذیل این شورا در زمینه آموزش عمومی قرآن کریم فعالیت کند، گفت: مسئول تبلیغ و ترویج معارف قرآن کریم و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

گفتنی است در این نشست اعضای شورا به بیان مسائل و مشکلات حوزه قرآن و عترت جنوب کرمان پرداختند.

۱۷ اَمرداد ۱۴۰۲ ۰۹:۰۶
دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی جنوب کرمان |